DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG

VỊ TRÍ:

Mặt tiền đường Xóm Cồn, phường Hương Xuân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

QUY MÔ:

7.9ha.

VỊ TRÍ:

Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

QUY MÔ:
VỊ TRÍ:

Khu 7, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

QUY MÔ:

DỰ ÁN CĂN HỘ

VỊ TRÍ:

Mặt tiền đường Xóm Cồn, phường Hương Xuân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

QUY MÔ:

7.9ha.

VỊ TRÍ:

Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

QUY MÔ:
VỊ TRÍ:

Khu 7, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

QUY MÔ:

DỰ ÁN ĐẤT NỀN

VỊ TRÍ:

Mặt tiền đường Xóm Cồn, phường Hương Xuân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

QUY MÔ:

7.9ha.

VỊ TRÍ:

Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

QUY MÔ:
VỊ TRÍ:

Khu 7, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

QUY MÔ: