TAN NGOC PHAT PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Factory 1: 87 Vo Van Bich Street, Tan Thanh Dong Village, Cu Chi District, Ho Chi Minh city Factory 2: 5 Hamlet, Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa District, Long An Province Hotline: 028 22 277 288
Home Shop Medical Garbage Bags Túi Rác Y Tế 02

Túi Rác Y Tế 02

Giá Liên Hệ

Túi Rác Y Tế

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Túi Rác Y Tế
Túi đựng rác có màu, nhãn và biểu tượng của chất thải theo quy định tương ứng với chất thải y tế:

Màu vàng hoặc tông màu vàng: Chất thải lây nhiễm.
Màu đen: Chất thải hóa học nguy hại tế bào
Màu xanh hoặc tông màu xanh: Chất thải thông thường.
Màu trắng hoặc tông màu trắng: Chất thải có khả năng tái chế.
Túi đựng rác chất lượng cao, không bị thủng, bục vỡ trong quá trình thu gom, vận chuyển.
Kích thước theo tiêu chuẩn và phù hợp với lượng chất thải thu gom.

0