THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

TÚI (CUỘN) LDPE, HDPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Màng chít PE

 
 
 
 
 
 

Thùng giấy carton

 
 
 
 

Ống giấy

 
 
 
 

Túi LDPE niêm phong băng keo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túi đựng rác

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túi xách lỗ xoài

 
 
 
 
 
 

Túi T-Shirt siêu thị

 
 
 
 
 

Bao tay xốp

 
 
 

Băng keo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túi Zipper

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hạt nhựa nguyên sinh

HDPE 7000F

HDPE F1

LLD PE FD21HS

LDPE 1925AS-1

HDPE FILE HD 6888 

LDPE 2426K

PP H360F

LLD PE 253S

LLD PE 2018H

LLD PE FD21HS

LLD PE 218 WJ

LLD PE 7050

LD PE 2428H